Plán práce

Plán práce Materskej školy Hurbanova 142 na školský rok 2012/2013 je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou a nachádza sa v prílohe.

 

CIEĽ  MATERSKEJ ŠKOLY:

       Využívaním inovačných edukačných programov dosiahnuť optimálnu perceptuálno- motorickú, kognitívnu a sociálno- emocionálnu úroveň ako základ pripravenosti na život v spoločnosti. Rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére základy kľúčových kompetencií osobnosti  dieťaťa s uplatňovaním princípu aktivity a zážitkového učenia. Dosahovať ciele v zmysle novej koncepcie a čo najviac sa približovať k ideálu výchovy a vzdelávania, ktorý smeruje k človeku dobrému, aktívnemu, šťastnému a zodpovednému.

Dosahovať ciele v zmysle novej koncepcie a čo najviac sa približovať k ideálu výchovy a vzdelávania, ktorý smeruje k človeku dobrému, aktívnemu, šťastnému a zodpovednému.

 

Naučme sa učiť- učíme sa pre život

 

 


Priložené súbory k článku:
PLÁN_PRÁCE_14-15.pdf


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

20.06.2011 @ 21:50:30 napísal stupavská (zstupavskaazet.sk):
Práve sme dopozerali fotky Tematín a podobne. Sú fantastické!!!!!! Ďakujeme