Fotogaléria - KVETINKY, 1.trieda, január, MŠ 153

Spíme
Hry
Spíme
Hry
Hry
Spíme
Spíme
Hry
Spíme
Spíme
Spíme
Spíme
Spíme
Hry
Spíme
Hry
Hry
Hra na Vtáčiky
Obedujeme
Obedujeme
Vláčik
Obedujeme
Hry
Vláčik
Hra na Vtáčiky
Obedujeme
Hra na Vtáčiky
Zoznamujeme sa
Učíme sa
Učíme sa
Obedujeme
Obedujeme
Obedujeme
Hra na Vtáčiky
Zoznamujeme sa
Tvoríme
Obedujeme
Obedujeme
Básne, piesne, čo sa učíme
Vtáčky v zime, Nástenka - chodba
Deň/noc (časové vzťahy),Nástenka - chodba
Vtáčky v zime, Nástenka - chodba
Deň/noc (časové vzťahy),Nástenka - chodba