Oznamy

 

Preberanie rozhodnutí o prijatí  na školský rok 2024/2025

Vážení rodičia, 

rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vám bolo zaslané do elektronickej schránky. V prípade, že elektronickú schránku nemáte aktivovanú, príďte si rozhodnutie prevziať osobne do kancelárie riaditeľky MŠ. Tí, ktorí ste nahlásili preberanie rozhodnutia jedným rodičom a zatiaľ ste nedoručili podpísané Písomné vyhlásenie (tlačivo ste prevzali pri zápise), musíte toto vyhlásenie priniesť k prevzatiu rozhodnutia. Potrebné tlačivo nájdete aj pod textom (písomné vyhlásenie)

Termíny preberania rozhodnutia: 

pondelok 17.6.2027  -  streda 19.6.2024  v čase    8,00 - 12,00    13,00 - 14,30

pondelok 24.6.2027  v čase   8,00 - 12,00      13,00 - 16,00

V prípade, že sa nemôžete dostaviť v žiadnom zo stanovených termínov, dohodnite si termín telefonicky na čísle 0915 868 273.                                                                                                                                        riaditeľka MŠ Mgr. Ľubica Hučková

 

OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

V piatok 14.6.2024

bude z prevádzkových dôvodov

materská škola otvorená do 15.00 hod. 

Prosíme deti vyzdvihnúť do 14.45 hod.  

Ďakujem.

---------------------------------------

ORGANIZÁCIA LETNÝCH PRÁZDNIN

 

  1.7. –    1.9.2024  – zatvorená budova MŠ Komenského 320 (pri ZŠ)

  1.7. –  19.7.2024  otvorená MŠ Hurbanova 142 (pri cukrárni)

22.7. –    2.8.2024  – zatvorené všetky budovy MŠ

  5.8. –  23.8.2024  – otvorená MŠ Hurbanova 153 (pri Salaši)             

26.8. –    1.9.2024  – zatvorené všetky budovy MŠ

       2.9.2024          – začiatok školského roka 2024/2025

 

POKYNY PRE RODIČOV

 

Do 15.6.2024 treba uhradiť:

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (školné)

č. účtu: SK69 0200 0000 0016 2852 3557

Školné na základe záväzného záujmu je 8,00 €/týždeň

Predškolské deti poplatok 8,00 €/týždeň neplatia!! 

POZOR!!!  Doklad o úhradách treba predložiť triednym učiteľkám do 20.6.2024,  v opačnom prípade Vaše dieťa nemôže MŠ počas letných prázdnin navštevovať!

Podmienkou dochádzky dieťaťa v čase letných prázdnin je uhradenie všetkých predchádzajúcich platieb za školné a stravné. 

Deti budú rozdelené podľa zoznamov pri jednotlivých triedach, ktoré budú v prevádzke. 

Ďakujeme za spoluprácu, prajeme všetkým krásne leto plné oddychu a zábavy a deťom načerpanie síl do ďalšieho školského roka.

            Kolektív MŠ

-------------------------------------------------- 

Telefonický kontakt na odhlasovanie detí z MŠ    

 - MŠ Hurbanova 153/62 (pri Salaši)      032/776 32 91  

 - MŠ Hurbanova 142/46 (pri cukrárni)   032/776 38 42

 - MŠ Komenského 320/1 (v areáli ZŠ)   032/640 12 79

  mobil 0905/457 592 (do 7.00 iba smskou, volať po 7.00 hod.)

-------------------------------------------------------------------------

 

Oznam vedúcej školskej jedálne 

S účinnosťou od 01.07.2023 novou vedúcou školskej jedálne sa stáva pani Katarína Otiepková.

 

Milí rodičia, 

na stránke www.alfik.sk máte možnosť bezplatného skúšobného využitia vzdelávacieho programu pre deti. 

Postup pre prihlásenie: 

Program možno bezplatne využívať do 11.5.2024. Určený je predovšetkým predškolákov, ale môžu ho využívať všetky deti, ktoré zvládnu dané úlohy – vyskúšajte, uvidíte... 

Prajeme príjemné zábavné učenie!

------------------------------------------------------

 

                                            Oznam vedúcej školskej jedálne

Ministerstvo školstva na základe materiálu APLIKÁCIA PRINCÍPOV k Materiálno - spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2018 odporúča zariadeniam školského stravovania pri obstarávaní potravín dodržiavať:

- minimálne POŽIADAVKY NA KVALITU POTRAVÍN PODĽA JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT,

- potraviny pre školské stravovanie nakupovať v súlade s UV SR č. 168/2016 a        materiálom pod názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie,

- preferovať nákup tovaru od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou značkou kvality SK na produkt, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou,

- vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:

a) úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,

b) čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku podľa bodu a),

c) kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

Na základe týchto požiadaviek objednávame mäso a mäsové výrobky cez prevádzku ASbit, s.r.o. Myjava (predajňa pri Chirane), ktorý nám dodal všetky horeuvedené dokumenty. Dodávané mäso má všetky potrebné certifikáty kvality pre bezpečnosť potravín.

 

 


Priložené súbory k článku:
Písomné vyhlásenie.docx | cestne_vyhlasenie_preložené UK.docx | Čestne_vyhlasenie.docx


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...