Oznamy

Vážení rodičia,

tLačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti 

potrebné pred opätovným nástupom do MŠ po chorobe dieťaťa si môžete stiahnuť dolu pod textom alebo v časti TLAČIVÁ 

-----------------------------------------

 

OZNAM - PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ

Oznamujeme všetkým rodičom, že v čase

od 23.12.2021 (vrátane) do 9.1.2022 (vrátane)

budú rozhodnutím zriaďovateľa

všetky budovy MŠ zatvorené.

 

Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov

a veľa zdravia v novom roku 2022.

------------------------------------------

 

OZNAM 

Z prevádzkových dôvodov budú deti z MŠ Komenského 320/1            (so svojimi triednymi učiteľkami) 

od 30.11.2021 do 3.12.2021

umiestnené 

v MŠ Hurbanova 142/46 - pri cukrárni

(v triede č. 2 - modrý pavilón).

---------------------------------------------

OZNAM

Pracovisko MŠ Hurbanova 153/62 - pri Salaši

bude od pondelka 29.11.2021 otvorené. 

____________________________

 

 

Informácia RÚVZ pre rodičov detí z MŠ Komenského, ktorým bola dňa 23.11.2021 uložená karanténa, je uvedená v prílohe pod textom.

 

OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY -
elokované pracovisko Hurbanova 153/62 (pri Salaši)
 
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa z dôvodu
šírenia ochorenia COVID-19 a karantény medzi
zamestnancami
bude pracovisko MŠ Hurbanova 153/62
(pri Salaši) zatvorené

od 22.11.2021 do 26.11.2021.

 

 

OZNAM

Oznamujeme všetkým rodičom, ktorých deti navštevujú MŠ Hurbanova 153/62 (pri Salaši), že z dôvodu zatvorenia MŠ od 22.10. do 29.10.2021 bude výška školného v mesiaci november znížená z 20 € na 15 €.

Školné neplatia deti predškolského veku. 

  

Oznam vedúcej školskej jedálne

Nakoľko sa môžu jedálne lístky v jednotlivých materských školách líšiť, v Menu - Jedálny lístok sa zobrazuje  Materská škola, Hurbanova 142/46 (pri kostole).

Jedálny lístok Materskej školy Hurbanova 153/62 (pri Salaši) nájdete na www.eskoly.sk.

 

 

Žiadame rodičov, aby v priestoroch MŠ dodržiavali aktuálne hygienické opatrenia. Do priestorov šatní vstupujte po jednom a v budove sa zdržiavajte len nevyhnutný čas. 

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.  

 

 

Oznam vedúcej školskej jedálne

Ministerstvo školstva na základe materiálu APLIKÁCIA PRINCÍPOV k Materiálno - spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2018 odporúča zariadeniam školského stravovania pri obstarávaní potravín dodržiavať:

- minimálne POŽIADAVKY NA KVALITU POTRAVÍN PODĽA JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT,

- potraviny pre školské stravovanie nakupovať v súlade s UV SR č. 168/2016 a        materiálom pod názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie,

- preferovať nákup tovaru od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou značkou kvality SK na produkt, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou,

- vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:

a) úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,

b) čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku podľa bodu a),

c) kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

Na základe týchto požiadaviek objednávame mäso a mäsové výrobky cez prevádzku ASbit, s.r.o. Myjava (predajňa pri Chirane), ktorý nám dodal všetky horeuvedené dokumenty. Dodávané mäso má všetky potrebné certifikáty kvality pre bezpečnosť potravín.

 

 


Priložené súbory k článku:
Dodatok č. 5 Školského poriadku_COVID.pdf | VYHLASENIE-BEZPRIZNAKOVOST-NOVE 01-22.docx | karanténa - kontakt 23.11.2021.docx


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...