Rodičovské združenie

Pri Materskej škole Hurbanova 153/62 Stará Turá pôsobí samostatné Občianske združenie pod názvom Rodičovské združenie "Zdravá škôlka" pri IV. MŠ. Do rady rodičov je každoročne  zvolený  jeden zástupca za každú triedu.

RZ má samostatný účet a je poberateľom 2% z daní z príjmov. Finančné prostriedky využíva na podporovanie voľnočasových aktivít detí s rodičmi, na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu didaktickými pomôckami, výtvarným materiálom či hračkami. Zohráva veľmi dôležitú úlohu pri vytváraní a rozvíjaní interpersonálnych vzťahov dieťa - rodič - učiteľ. 

 

Členovia výboru RZ - školský rok 2022/2023:

Eva Držíková - predsedníčka

Ing. Silvia Pullman Hodermarská - hospodárka

Kristína Fábiánová

Bc. Zuzana Podolanová

Ing. Ľubomír Dunajčík 

Renáta Lukačovičová

Bc. Dominika Oravcová

Michaela Ilušáková

Mgr. Eva Baranová

Ing. Arch. Katarína Robeková

Veronika Vráblová

Ing. Monika Kandríková

 

Výbor na svojich zasadnutiach plánuje: financovanie aktivít, nákup pomôcok, hračiek, ihriskových prvkov a iných potrieb k zvýšeniu kvality výchovno-vzdelávacej činnosti, príp. pomoc pri organizácii aktivít.

RZ disponuje s financiami získanými :

 

 Číslo účtu RZ: SK17 0200 0000 0016 8050 8151

 

Príspevok prosíme uhradiť do 15.12.2022 bankovým prevodom.

Vklad v hotovosti na účet nie je možný.

V prípade, že nepoužívate IB (Internet banking), informujte sa u triednej učiteľky.

 

 

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov:

Rodičovské združenie "Zdravá škôlka" pri IV. MŠ 

Sídlo:

Hurbanova 62, 916 01 Stará Turá

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):

37912739

 

 

 


Priložené súbory k článku:
Zápisnica z plenárneho RZ 12.10.2022.docx | Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia.pdf


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...