Zoznamy detí

 Školský rok 2022/2023 

 

Milí rodičia,

svoje deti privádzajte do MŠ v čase od 6.00 do 8.00 hod. Po ôsmej hodine sa budovy MŠ zamykajú.

Denná prevádzka MŠ je v čase od 6.00 do 16.00 hod.

Zoznamy detí (jednotlivé triedy) budú k dispozícii v každej budove MŠ  pri vstupe do pavilónov (dvere, nástenky). 

Na našej web stránke ich nájdete pod textom (uverejnené budú v poslednom augustovom týždni).

 

ČO POTREBUJE KAŽDÉ DIEŤA V MŠ?

Veci na prezlečenie:

Toaletné potreby:

VŠETKY VECI MUSIA BYŤ PODPÍSANÉ!

 

      Z bezpečnostných dôvodov nedávajte deťom žuvačky, cukríky, retiazky, prstienky, drobné hračky, ostré predmety.

---------------------------------------------------------------------------

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 

 

Vážení rodičia,

pred začiatkom nového školského roka je potrebné, aby ste priniesli vypísané tlačivo "Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa". Toto tlačivo rodič predkladá aj po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). Vzor tlačiva nájdete dolu pod textom.

 

 

                                                                                                                 


Priložené súbory k článku:
ZOZNAMYdeti-22 23-WEB-142.xlsx | ZOZNAMYdeti-22-23-WEB-153 a KOM.xlsx


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...