Zoznamy detí

 

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

 

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

 

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 

Vážení rodičia,

pred začiatkom nového školského roka je potrebné, aby ste priniesli vypísané tlačivo "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského roka", v ktorom prehlasujete, že dieťa neprejavuje príznaky ochorenia COVID-19 ani iného akútneho ochorenia (vzor nájdete dolu pod textom).  

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá rodič písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (vzor pod textom).

 

 

Školský rok 2021/2022

 

 

Milí rodičia,

svoje deti privádzajte do MŠ v čase od 6.00 do 8.00. Po ôsmej hodine sa budovy MŠ zamykajú. Denná prevádzka MŠ je v čase od 6.00 do 16.00.

 

 

 

ČO POTREBUJE KAŽDÉ DIEŤA V MŠ ?

Veci na prezlečenie:

Toaletné potreby:

VŠETKY VECI MUSIA BYŤ PODPÍSANÉ!

 

             Z bezpečnostných dôvodov nedávajte deťom žuvačky, cukríky, retiazky, prstienky, drobné hračky, ostré predmety.

                                                                                                                 


Priložené súbory k článku:
16961-VYHL-ZAK-ZASTUPCU-BEZINF.docx


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...