Zelená škola

V školskom roku 2014/2015 sa naša materská škola zapojila do projektu Zelená škola, v rámci ktorého sa  usilovala o získanie certifikátu Zelená škola. Projekt sa realizoval v období troch rokov, počas ktorých sa postupne realizovali  aktivity environmentálneho akčného plánu . Environmentálny akčný plán (EAP) nájdete v prílohe.

Počas projektového obdobia sa našej MŠ podarilo získať diplom "Na ceste k Zelenej škole" v školskom roku 2015/2016 a po ukonení projektu v školskom roku 2016/2017 sme získali certifikát Zelená škola.

 

Na stránke Zelenej školy nájdete informácie a fotodokumentáciu z týchto aktivít. 

 

KOLÉGIUM  ZELENEJ  ŠKOLY

  1. Oľga Uhrová - koordinátorka
  2. Emília Sobotková - zástupkyňa
  3. Adriana Gašparíková - učiteľka
  4. Iveta Rzavská - učiteľka
  5. Pavol Pánik - školník
  6. JUDr. Sylvia Tóthová  - rodič
  7. Erika Hoffmann - rodič
  8. Dušan Štefanech -  starý otec
  9. Miroslava Biesiková - pracovníčka Lesoturu
  10. Jaroslav Naď - rodič

 

1. aktivita: VYČISTIME SI MŠ

Pani Jeseň zhodila zo stromov svoje farebné lístie. My deti, pani učiteľky, tety upratovačky a ujo školník, sme vyhrnuli rukávy, pripravili hrabličky, fúriky, napli svaly a pustili sa do práce. Mysleli sme i na zvieratká, ktoré v zime spia, a zhotovili sme im domček z lístia.

FOTO TU

 

Po ukončení vlády PANI ZIMY sme  si vyhrnuli rukávy a pustili sa do hrabania trávnika, vyčistenia krov od odpadkov a celkovej úpravy školskej záhrady. Ujo školník nám "asistoval" pri tak náročnej práci.

FOTO TU

 

Do čistenia prostredia záhrady sa zapojili i najmenšie deti.

FOTO TU

 

2.aktivita: SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY - TÝŽDEŇ ZDRAVIA

Jeseň prináša so sebou množstvo chorôb, ktorým by sme chceli predchádzať zdravou stravou, pohybom na čerstvom vzduchu a dokonalou hygienou.

FOTO TU

 

3.aktivita: JESENNÉ VARIÁCIE V MŠ

Jedno z jesenných popoludní rodičia venovali deťom a škole. Toto popoludnie sa nieslo v znamení tvorivej aktivity rodičov a detí. Podarilo sa im vytvoriť z prírodného materiálu krásne postavičky "Ovocníčkov", "Gaštankov"a "Lesných strážcov". Naši malí škôlkári ich za prácu odmenili prekrásnym programom.

FOTO TU

FOTO TU

 

4.aktivita: TVORÍME Z LÍSTIA

Tety z Lesoturu si pre nás pripravili v jedno jesenné dopoludnie prekvapenie. Ale najskôr sme si ho museli zaslúžiť - ukázať, že naše vedomosti o lese sú takmer dokonalé. Za našu aktivitu pri plnení úloh  sme si spoločne vytvorili "Reťaz priateľstva"medzi Lesoturom a materskou školou. 

FOTO TU

 

5. aktivita: PREMENY LESA

 

Pôvodná plánovaná aktivita "Premeny lesa" sa mala uskutočniť v januári 2016 a potom v náhradnom termíne január 2017. Nakoľko však poveternostné podmienky a chorobnosť detí a personálu nedovolili zrealizovať túto aktivitu v lese, dňa 24.2.2017 sa muselo prostredie triedy premeniť na les.

 

Pracovníci Lesoturu pripravili prostredie, ktoré v deťoch evokovalo návštevu lesa. V rozhovore sa deti dozvedeli veľa zaujímavostí zo života zvierat v zimnom lese a  zahrali sa rôzne hry - ako sa kŕmia zvieratká, líšky naháňali zajačikov, poznávali sme zvuky lesa...

FOTO TU

 

6.aktivita:  ZIMNÉ VTÁČIE ZÁHRADY

Čím je vonku chladnejšie, tým častejšie môžeme vidieť rôzne vtáky, ako si hľadajú potravu v blízkosti našej materskej školy. Je to pre ne náročné obdobie, ktoré im uľahčíme tak, že ich budeme prikrmovať. Práve preto nám ujo školník osadil v školskej záhrade kŕmidlá a my, deti, sme ich s pani učiteľkami kŕmili semiačkami a lojom.

FOTO TU

FOTO TU

 

7.aktivita: MALÍ ZÁHRADNÍCI

 

Konečne k nám zavítala jar. Vyhrnuli  sme si rukávy a pustili sa do práce - sadenia semienok a priesad. Práca nám išla od ruky, veď sme šikovné deti. Tešíme sa, že si na chlebík pokrájame zdravé bylinky, ktoré sme samy vypestovali.

 

FOTO TU

FOTO TU

 

 8.aktivita:  DEŇ VODY

Dňa 30.3.2016 sa deti 3. a 4. triedy z materskej školy pri cukrárni zúčastnili "Dňa vody" v CVČ. Teta Janka pripravila zaujímavé aktivity, ktorými podporila u detí vzťah k vode, upozornila na jej dôležitosť nielen pre ľudí, ale i pre prírodu okolo  nás. Ďakujeme za príjemné dopoludnie ukončené spevom a veselým tancom.  

FOTO TU

 

9. aktivita: DEŇ ZEME

V spolupráci s CVČ v Starej Turej sa uskutočnili aktivity zamerané na rozvoj kompetencií týkajúcich sa ochrany životného prostredia.

FOTO TU

 

Tému  ochrany prírody a separovania odpadu nám v dramatickom spracovaní priblížilo i profesionálne divadlo "Na traky" s predstavením  "Na Zemi, dobre mi".

FOTO TU

 

10. aktivita : LESNÁ ŠKôLKA

 

V spolupráci s Lesoturom sme aktivitu plnili turisticko-poznávacou vychádzkou do blízkeho lesa zvaného "Dúbrava" a environmentálnymi aktivitami na školskom dvore MŠ.

FOTO TU

FOTO TU

 

11.aktivita : NÁVŠTEVA RODINNEJ MINIFARMY

Dňa 13. apríla nás slniečko vylákalo na výlet na hospodársky dvor k Štefanechovcom. Prežili sme krásne dopoludnie v lone prírody obklopení zvieratkami  a ich mláďatami. Ďakujeme rodine Štefanechovej za možnosť zoznámiť sa s obyvateľmi  farmy.

FOTO TU

 

 12.aktivita: ÚŽASNÝ DEŇ - poznávacie výlety, turistika,

                             vychádzky.

Dňa 13. apríla  nás, deti  z 2. triedy MŠ pri cukrárni, teplé lúče slniečka vylákali von do prírody. Mamičky nám pripravili ruksaky s pitím a keksíkom a s pani učiteľkami sme sa vybrali na vychádzku NA DRAHY. Spoznávali sme krásu jarnej prírody, nazbierali sme jarné kvety, videli hmyz - muchy, motýle i lienky, domáce zvieratká a ich mláďatá - kozičky, sliepočky, kohúta, psíkov, zasúťažili sme si. S prázdnymi bruškami sme sa vrátili do materskej školy, kde na nás už netrpezlivo čakali tety kuchárky.

FOTO TU

FOTO TU

FOTO TU

 

8.aktivita cieľa 1: VYBUDOVANIE POCITOVÉHO CHODNÍKA

 

Pri budovaní pocitového chodníka sme využili dostupné prírodné materiály a zapojili sme deti MŠ i verejnosť. Pri uskutočnení tejto akcie bol veľmi dôležitým článkom školník MŠ pán Pavol Pánik.

FOTO TU

 Využitie pocitového chodníka.

FOTO TU

 

 9. a 10. aktivita - cieľ 1 : VYBUDOVANIE KOMUNITNÝCH POLÍČOK

                        A STAROSTLIVOSŤ O NE 

 

 Súčasťou Zelenej školy bolo i vybudovanie komunitných políčok. Komunitné políčka sme vybudovali svojpomocne vďaka sponzorskému daru od Drevovýroby Jozef Škuta a šikovným rukám pána školníka Palka Pánika. Deti so záujmom sledovali prípravu políčok a neskôr s radosťou pomáhali sadiť pripravené komodity a pravidelne sa o ne starali. 

 FOTO TU

 


Priložené súbory k článku:
EAP schválený.doc


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...