Pomocný vychovávateľ

 

Pomocný vychovávateľ v materskej škole 

  

V školskom roku 2021/2022 sa naša materská škola zapojila do výzvy Pomocný vychovávateľ v materskej školy financovanej z Plánu obnovy a odolnosti

Názov programu: Pomocný vychovávateľ v materskej škole

Názov investičnej podpory: Podporné opatrenie realizované v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Obdobie realizácie: 1.2.2022 – 31.8.2024

Cieľ programu: Podpora materských a špeciálnych materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Aktivity:

- Pomocné práce pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti na predprimárnom stupni vzdelávania,

- fyzická starostlivosť a podpora pri samoobslužných činnostiach a upevňovaní hygienických návykov detí.

Personálne zabezpečenie: 2 pomocní vychovávatelia

Výška dotácie: Refundácia mzdových nákladov na pomocných vychovávateľov počas doby trvania projektu.

https://mpc-edu.sk/sk/plan_obnovy/pomocny_vychovavatel_ms Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...