Projekty

POMÁHAME PRÍRODE A POZNÁVAME JEJ TAJOMSTVÁ

MŠ Kunovice získala nenávratný finančný príspevok z Fondu malých projektov Regiónu Biele Karpaty. Zámerom projektu je vytváranie a upevňovanie partnerstva s mestom a MŠ Strará Turá, výmena skúseností a prenos know how medzi sebou. Ďalej tiež zvyšovanie zručností detí v oblasti polytechnickej výchovy - rozvoj dieťaťa a jeho schopností učenia v EWO (voda, pôda, vietor, slnko). Podnecovať u detí záujem o prírodu, rozvíjať znalosti, ktoré povedú deti k ochrane prírody. Cieľom projektu je, aby sa pedagógovia zoznámili s modernou formou výučby polytechnickej výchovy v MŠ. V rámci projektu prebehnú výukové programy a budú získané pracovné pomôcky pre bádateľskú činnosť detí. Prínosom je aj vytváranie príležitostí pre budovanie vzťahu medzi širokou verejnosťou a prírodou, utužovanie a nadväzovanie vzťahov medzi jednotlivými účastníkmi projektu.

Odkaz na aktivity projektu spolufinancované z „FONDU MALÝCH PROJEKTOV“  (pozri plagát v prílohe).

 

 

Materská škola sa zapája do viacerých projektov v rámci mesta - Program malých komunitných grantov, ktorý každoročne vyhlasuje Nadácia ŽIVOT Stará Turá - s projektami športového, environmentálneho, literárno-dramatického, regionálneho zamerania, či už úspešne alebo neúspešne. MŠ tak získava  finančné prostriedky na realizáciu mnohých nadštandartných aktivít pre deti a zakúpenie didaktických pomôcok, športového materiálu, vybavenia školského dvora preliezkami a iné. V prílohe vám ponúkame krátky prehľad zrealizovaných projektov a získaných finančných prostriedkov.

Ďalej sa naša MŠ zapojila do dlhodobého e-twinningového projektu - spolupráca medzi  školami  cez internetový portál.

V šk.roku 2015-2016 ide už o piaty ročník uvedeného projektu s názvom "Múdra sova a jej kamaráti".

Informácie o zrealizovaných projektoch z etwing.portálu nájdete v prílohe.

 

 


Priložené súbory k článku:
Dohoda_o_partnerství.docx | Etwinning 2018- kniha (1).pdf | Hravé a zdravé deti.docx | PLAGÁT_ Pomáhame prírode a poznávame jej tajomstvá.pdf | Projekt etwining.docx | Projekty - sumár, 2005 - 2013, Hurbanova 153.doc | Projekty -sumár, 2004 - 2014, Hurbanova 142.doc | Projekty sumár 2013-14- Hurb.153.doc | Projekty sumár 2014-15 Hurb.153.doc | Projekty-sumár, 2014-15,Hurbanova 142.doc | Putovanie s kvapôčkou.pdf | certifikát kvality.pdf | etw_certificate_98858_sk.pdf | fotokniha_projektu-_word.pdf


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...