Vzdelávanie

MÁJ

Obsahový celok: Ja a môj svet

Témy týždňa:

  1. Moja rodina (Deň matiek, Deň rodiny)
  2. Slovensko - moja vlasť (blízke a vzdialené okolie, Slovensko, štátne znaky...)
  3. Meduška a jej kamaráti (hmyz)
  4. MDD (šťastné deti)

 

MEDUŠKA A JEJ KAMARÁTI 

a) JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Obsahy a zážitky z čítania vyjadriť v dramatických, pohybových a hudobno-pohybových hrách.

Príbeh o Meduške  (príloha č. 1) spojené s pohybovými aktivitami

Výtvarne zobraziť obsah textu

Pohybová improvizácia na piesne:
Rafaela Stonožka - https://www.youtube.com/watch?v=u7Gin4vb9SQ
Na cestičke roháč - https://www.youtube.com/watch?v=yrnUFtrg2Ic

Práca s pracovným  zošitom na danú tému

Hádanky o hmyze (príloha č. 4)

Kresliť grafomotorické  prvky vyžadujúce pohyb zápästia

Pracovné listy – grafomotorika  hmyz, čiary pavučiny (príloha č. 5, 6)

b) MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

V obore do 10 určiť počítaním po jednej počet predmetov v skupine.

Manipulácia s hračkami, predmetmi pomocou edukačných aktivít:

napr: Nájdi  2 autíčka, vyber 6 guľôčok, koľko máš v ruke  keksíkov.....

Pracovné listy  (príloha č. 7, 8)

Práca s pracovným  zošitom

c) ČLOVEK A PRÍRODA

Identifikovať rôznorodosť spôsobu  života  hmyzu.

Aktivity pre rodičov:

Vyhľadávať spolu  s deťmi v detských časopisoch, encyklopédiách obrázky hmyzu –  rozhovor o ich spôsobe života, opis, potrava

Vychádzka do prírody – pozorovanie hmyzu  pomocou  lupy

Pohybová hra: Let včielok – lietanie po lúke okolo prírodných prekážok, na znamenie drep                               včielka sadá na kvet

Land-Art – z prírodnín tvoriť rôzne druhy hmyzu, mraveniská

Pátranie po lienkach – doma vystrihnúť tvar lienky, prilepiť bodky. Rozhodiť po lúke                               a deti ich  hľadajú (príloha č. 9 – výroba lienky)

d) ČLOVEK A SVET PRÁCE

Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoviť daný predmet

Skladanie motýľa (príloha č. 10)

e) ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

Základy etikety

Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania.

Aktivity pre deti a rodičov:

Používame prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu,  hodnotíme konkrétne príklady správania

Spoločne si prečítajte jeden z príbehov MUŠKA  SVETLUŠKA – Ako  to bolo na meniny (príloha)

Ako oživiť túto rozprávku? Námety na dramatické hry, výtvarné námety, otázky a činnosti na základe prečítaného príbehu nájdete v prílohe za príbehom MUŠKA SVETLUŠKA

SVETLUŠKINA  maľovanka (príloha za príbehom)

A ešte tu máme recept na niečo dobré do bruška, ktorým si spríjemníte spoločné chvíle s mamkou a oteckom doma:

Urobte si Pavúčie koláčiky (príloha za príbehom MUŠKA SVETLUŠKA) Príprava je veľmi jednoduchá, tak hop-šup na to!

Dobrú chuť !

f) UMENIE A KULTÚRA

HV - Percepčné činnosti

Pozorne a úmyselne počúva skladbičky s témou z detského sveta, identifikuje: základné vyjadrovacie prostriedky hudby (tempo, rytmus, dynamiku), základné klasické hudobné nástroje (husle, klavír, flautu, akordeón, gitaru), nástrojové zoskupenia (sólo, orchester, dva hudobné nástroje), ľudské hlasy (detský, ženský, mužský), základné hudobné žánre (vokálna, inštrumentálna).

Aktivity pre deti a rodičov:

Počúvanie detských hudobných skladieb a piesní, počúvanie hudobných a nehudobných zvukov a tónov

Vypočuj  si Let čmeliaka – Korsakov (príloha mp3)

Vypočuj  si a pozri, čo dokáže orchester bez hudobných nástrojov: Dážď (príloha wmv/

Rozlišuj , pomenuj hudobné a nehudobné zvuky a tóny (príloha mp3 a)

Veselí muzikanti prezentácia  (príloha)

Zatancujte si s Vílou Ellou a včielkami: https://www.youtube.com/watch?v=S9Pw3mOhPDM            

VV - Výtvarné činnosti s tvarom v priestore.

Modeluje  jednoduché figurálne a geometrické tvary  z mäkkej modelovacej hmoty – hmyz.

Aktivity pre deti a rodičov:

Spoločne si prečítajte Na lúke – Maľované čítanie (príloha)

Podporte slovnú zásobu detí  krátkou vzájomnou komunikáciou, čo ste na spoločnej vychádzke v prírode videli

Deti, rozcvičte si ručičky, čo dokážu krásne vecičky Šikovné ruky – Výtvarná rozcvička  (príloha)

Vymodelujte si z farebnej modelovacej hmoty – plastelíny hmyz – húseničku Aničku, lienku Lenku a motýľa Emanuela – rozvoj jemnej motoriky, tvorivosti, fantázie (príloha Modelujeme hmyz – postup)

Potrebujete : farebnú plastelínu, podložku, detský umelý nožík, kúsky špajdle, staré gombíky... a mokré vreckovky pre čistotu pri práci...

Miesime, šúľame, vytvárame menšie – väčšie guľôčky, valčeky, ktoré spájame, krájame, stláčame, dotvárame  špajdlou, gombíkmi podľa fantázie.

Hotovým výtvorom môžete vymyslieť nové mená, napodobniť ich pohybom, zvukom, vymyslieť o nich  krátke príbehy, vytvoriť si malú výstavku  v tráve, zaspievať si...

Nezabudnite si precvičovať i správne držanie grafického materiálu – farbičky, skúste nakresliť podľa predlohy Ako nakreslím včelu, lienku a motýľa  (príloha)                              

g) ZDRAVIE A POHYB

Pobyt v prírode formou vychádzky, alebo doma v záhrade - podľa vašich možností, je to najlepšie pre zdravie vášho dieťaťa

Zacvičte si doma, v záhrade, či v prírode...

Motivované cvičenie  Včielky ako rozohriatie na zvýšenú pohyblivosť horných a dolných končatín a orientáciu v priestore (príloha)

Zdravotné cvičenie s Meduškou a loptou na postupné precvičenie všetkých svalových skupín (príloha)

Motivované cvičenie Mravček na ukľudnenie (príloha)

h) Možnosti rozvíjnia finančnej gramotnosti v prílohe, ďalšie prílohy: Rozprávka o Euráckom kráľovstve, bankovky, mince

 

 

 


Priložené súbory k článku:
Možnosti_rozvíjania_finančnej_gramotnosti_u.docx | Rozprávka_o_Euráckom_kráľovstve.pptx | Veršovaná abeceda Táňa Pastorková.pdf | bankovky.jpg | mince.jpg | prilohy_meduskaajejkamarti.zip


Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k článku:

... žiadne komentáre ...