Fotogaléria - Januárové Usilovné včielky trieda č.5 MŠ Hurbanova 153

Usilovné včielky v mesiaci január tvorili, spievali, tancovali, hrou sa učili nové, opakovali si i to známe...
Vytrvalci v speve a v tanci pri príprave kultúrneho programu zatancovali a zaspievali pri slávnostnom otvorení MŠ. Zároveň ďakujeme rodičom za promtnú a aktívnu spoluprácu, vzhľadom na krátky časový úsek pri príprave programu.