Fotogaléria - KVETINKY, február, tr.č.6, IV.MŠ

Báseň o bubeníkovi
Cvičme v rytme
Delíme hudobné nástroje_bicie
Delíme hudobné nástroje_dychové
Spoznávame HN
Delíme hudobné nástroje_strunové
Naša výstavka HN
Hry v triede
Cvičme v rytme
Delíme hudobné nástroje_klávesové
Výtvarné vyjadrenie pocitov z vážnej hudby
Výtvarné vyjadrenie pocitov z vážnej hudby
Pohybové vyjadrenie pocitov z vážnej hudby
Výtvarné vyjadrenie pocitov z vážnej hudby
Výtvarné vyjadrenie pocitov z vážnej hudby
Výtvarné vyjadrenie pocitov z vážnej hudby
Výtvarné vyjadrenie pocitov z vážnej hudby
Pohybové vyjadrenie pocitov z vážnej hudby
Triedenie podľa farby, tvaru a veľkosti
Výtvarné vyjadrenie pocitov z vážnej hudby
Pohybové vyjadrenie pocitov z vážnej hudby
Delenie dievčat podľa farby oblečenia, vlasov, veľkosti
Pohybové vyjadrenie pocitov z vážnej hudby
Pohybové vyjadrenie pocitov z vážnej hudby
Výtvarné vyjadrenie pocitov z vážnej hudby
Výtvarné vyjadrenie pocitov z vážnej hudby
Pohybové vyjadrenie pocitov z vážnej hudby
Výtvarné vyjadrenie pocitov z vážnej hudby
Pohybové vyjadrenie pocitov z vážnej hudby
Výtvarné vyjadrenie pocitov z vážnej hudby
Triedenie podľa farby, tvaru a veľkosti
Výtvarné vyjadrenie pocitov z vážnej hudby
Naša výstavka HN
Športové hry
Kreslíme na interaktívnej tabuli
Športové hry
Športové hry
Športové hry
Športové hry
Športové hry
Športové hry
Kreslíme na interaktívnej tabuli
Športové hry
Športové hry
Športové hry
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Hokejkový tanec
Karnevalové súťaženie
Karnevalové tanečky
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Hokejkový tanec
Hasiči
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Občerstvenie
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Karnevalové tanečky
Karnevalové súťaženie
Hokejkový tanec
Tortička
Ninjovia + piráti
Karnevalové súťaženie
Všetko najlepšie Romanko
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Na návšteve v dolnej triede
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Karnevalové tanečky
Karnevalové súťaženie
Princezné
Karnevalové súťaženie
Tortička
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Tortička
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Tortička od J. Borovskej
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Piráti
Karnevalové súťaženie
To sme my
Roháč, kovboj, čert a kostra
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Mäsko od Otiepkovcov
To sme my
Karnevalové súťaženie
Tortička
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Karnevalové súťaženie
Hermionky
Hokejkový tanec
Na návšteve v dolnej triede
Tortička
Karnevalové súťaženie
Tri Hermionky