Fotogaléria - Záchranári v tr.č. 4 -

Do triedy „Líštičiek“ zavítala 14.6.2022 vzácna návšteva...
V rámci spolupráce s rodinou nás navštívil p. Dúbravčík, ktorý profesionálnym spôsobom deťom porozprával o svojej práci, a praktickými ukážkami vysvetlil prvú pomoc pri rôznych najčastejších poraneniach a úrazoch. Deti si cez zážitkové učenie, hravou formou a najmä manipuláciou s figurínami vyskúšali ako podať prvú pomoc pri povrchovom poranení, pri zlomenine, či popálení a tiež pri oživovaní. Počas celej návštevy boli deti zaujaté a nebojácne sa „nechali ošetriť“. Vyvrcholením besedy bolo prekvapenie na školskom dvore, kde nás v sanitke čakala dvojčlenná posádka záchrannej zdravotnej služby. Deti si mohli nielen prezrieť vybavenie záchranárskej sanitky, tiež záchranári predviedli ako správne uložiť pacienta pri transporte a ďalšie užitočné praktické rady a ukážky. Na tento deň deti určite nezabudnú, pretože prostredníctvom tohto zážitku možno raz v budúcnosti zachránia niekomu život naozaj.
Vyjadrujeme veľké poďakovanie pánovi Dúbravčíkovi a jeho kolegom zo sanitky za čas, ktorí venovali našim deťom.
D. Michalcová