Fotogaléria - Zo života Usilovných včielok, tr. č.1 MŠ Hurbanova 153

Naši najmenší, Usilovné včielky navštívili CVČ – Zvieratká tety Janky, prežili zábavno - súťažný deň z príležitosti MDD s veselými rozprávkovými postavičkami a nakoniec si pochutnali na dobrôtkach.
Zároveň srdečne blahoželáme našej Vikinke Šustekovej k jej sviatku, nech je zdravá a šťastná.