Novinka - KVETINKY, február, tr.č.6, IV.MŠ

FEBRUÁR, ČO SMIEŠNU TVÁR

 

Február je mesiac plný zábavy a hudby. Spoznávame hudobné nástroje, chystáme karnevalový týždeň, ktorý bude posledný týždeň v mesiaci_hlavný deň_STREDA 23.2. Oboznámime sa bližšie s fašiangovými tradíciami pomocou hier, prezentácií a i.

Budeme sa venovať aj orientácii v časových vzťahoch_ročné obdobia, dni v týždni, mesiace v roku formou hier, predčitateľskej gramotnosti a i.

FOTO TU

 

 

 Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k novinke:

... žiadne komentáre ...