Novinka - Spoznávame Starú Turú, Usilovné včielky, tr.č.4 Hurb. 153

V týždni s témou Slovensko, moja vlasť sme sa formou aktivít,  hier a vychádzok oboznámili so Starou Turou, formou obrazového materiálu s hlavným mestom SR, s hradmi a zámkami v našom širšom okolí i s ľudovými tradíciami nášho podjavorinského kraja. Deťom sa najviac páčili vychádzky Starou Turou a pozorovanie s poznávaním dôležitých budov a úradov v našom meste.

FOTO TU :Pridať komentár:

Meno:
E-mail:
Text:

Komentáre k novinke:

... žiadne komentáre ...